knap.academy

UNDERVISNING FOR HVEM?

 

knap.academy henvender sig til tre forskellige målgrupper. Ved foredrag, workshops og vejledning, opererer vi med følgende inddelinger:

 

1)

Det Alment Folkelige

Vi holder foredrag for foreninger, læsegrupper og tilsvarende sammenslutninger om fx litterære emner, om billedkunst og om filmvidenskabelige emner.

 

2)

Studie-niveauet

Vi holder workshops, foredrag og yder undervisning/vejledning for dem, der enten har akademiske uddannelser, er studerende eller på anden måde har erfaring med de humanistiske uddannelser. Herunder falder også forfatterskoler, filmskoler og kunstakademier.

Individuel vedledning i opgaveskrivning på bachelor- eller specialeniveau tilbydes. Vi yder ligeledes vejledning i udformning af professions-bachelor-opgaver.

 

3)

Forsknings-niveauet

Vi afholder forskningsbaserede akademiske foredrag og workshops for akademikere, som beskæftiger sig med forskning eller undervisning. Her bliver den humanistiske grundforskning diskuteret.

 

*