knap.academy

vejledning, rådgivning og workshops

- de humanistiske videnskaber -

v. Torben Knap, mag. art.

VEJLEDNING OG OPGAVEHJÆLP


- Speciale-afhandlinger


- Kandidat-opgaver


- Bachelor-opgaver                           Se mere her ...

WORKSHOPS FOR STUDERENDE


- Problemfokuserede


- Almenvidenskabelige                          Se mere her ...

ALMENE FOREDRAG


- Kunst og kunstteori 


- Litteratur og litteraturteori                       


- Kultur og kulturteori


- Film og filmteori

                                 

                            Se mere her ...

Telefon:


5195 7015

E-mail:


mail@knap.academy

KNAPS AKADEMI ER ET EKSTRA-UNIVERSITETKnaps akademi er stiftet som et privat "ekstra-universitet", fordi undervisningen på landets universiteter er blevet for sparsom. Mange studerende føler sig frustrerede over tingenes tilstand: 


Der findes studerende, som ikke får ordentlig fat i det faglige stof og har svært ved at skrive opgaver. De føler sig ladt i stikken, fordi universiteterne ikke afsætter tid nok til den vejledning, de vitterlig har brug for.


Der findes samtidig studerende, som er rigtig godt kørende, overordentligt interesserede i deres fagområde, men som finder det frustrerende, at der på grund af undervisningsmæssige nedskæringer ikke afsættes tilstrækkelig tid til dybdegående sparring og diskussion.


Knaps akademi tilbyder som en ekstra aktør i privat regi at udfylde dette hul i universiteternes undervisningspraksis. knap.academy er stedet at henvende dig, hvis du -


1)

har brug for indføring i basale læse-, skrive- og læringsfærdigheder eller i det hele taget blot ønsker at forstå dit universitetsfag bedre.


2)

har brug for at udfolde dit intellektuelle potentiale fuldt ud gennem personlig eller workshops-baseret sparring på højt niveau.


Knaps akademi tilbyder samtidig formidling af temaer fra de humanistiske videnskaber, kunst, litteratur, film etc. til alment interesserede - til "vidensturister" - i form af foredrag og workshops.


Priser aftales individuelt.Mødeadresse:


'Republikken'

Vesterbrogade 26

1620 København V