knap.academy

vejledning, rådgivning og workshops

- de humanistiske videnskaber -

v. Torben Knap, mag. art.

SPECIALOPGAVER

 

- Kommerciel formidling

 

- Tekstproduktion

 

Se mere her ...

VEJLEDNING OG OPGAVEHJÆLP

 

- Speciale-afhandlinger

 

- Kandidat-opgaver

 

- Bachelor-opgaver

 

 

Se mere her ...

WORKSHOPS FOR STUDERENDE

 

- Problemfokuserede

 

- Almenvidenskabelige

 

 

Se mere her ...

ALMENE FOREDRAG

 

- Kunst og kunstteori

 

- Litteratur og litteraturteori

 

- Kultur og kulturteori

 

- Film og filmteori

Se mere her ...

Mødeadresse:

 

'Republikken'

Vesterbrogade 26

1620 København V

 

Telefon:

 

5195 7015

E-mail:

 

mail@knap.academy

KNAPS AKADEMI ER ET EKSTRA-UNIVERSITET

 

 

Knaps akademi er stiftet som et privat "ekstra-universitet", fordi undervisningen på landets universiteter er blevet for sparsom. Mange studerende føler sig frustrerede over tingenes tilstand:

 

Der findes studerende, som ikke får ordentlig fat i det faglige stof og har svært ved at skrive opgaver. De føler sig ladt i stikken, fordi universiteterne ikke afsætter tid nok til den vejledning, de vitterlig har brug for.

 

Der findes samtidig studerende, som er rigtig godt kørende, overordentligt interesserede i deres fagområde, men som finder det frustrerende, at der på grund af undervisningsmæssige nedskæringer ikke afsættes tilstrækkelig tid til dybdegående sparring og diskussion.

 

Knaps akademi tilbyder som en ekstra aktør i privat regi at udfylde dette hul i universiteternes undervisningspraksis. knap.academy er stedet at henvende dig, hvis du -

 

1)

har brug for indføring i basale læse-, skrive- og læringsfærdigheder eller i det hele taget blot ønsker at forstå dit universitetsfag bedre.

 

2)

har brug for at udfolde dit intellektuelle potentiale fuldt ud gennem personlig eller workshops-baseret sparring på højt niveau.

 

Knaps akademi tilbyder samtidig formidling af temaer fra de humanistiske videnskaber, kunst, litteratur, film etc. til alment interesserede - til "vidensturister" - i form af foredrag og workshops.

 

Priser aftales individuelt.