knap.academy

OM KNAP.ACADEMY

 

 

 

PRAKSIS

Du vil hos knap.academy møde en betydelig viden over et bredt spektrum af emner, så vi vil med stor sandsynlighed kunne dække netop det emne, som du ønsker vejledning i, opgavehjælp til eller foredrag om.

 

Vi har stor erfaring med at hjælpe studerende på vej med at finde ind til kernen af deres studieemne, at skærpe problem-formuleringer og at bygge en solid argumentation op i et opgave- eller afhandlings-arbejde.

 

Med hensyn til foredrag har vi stor erfaring med at sætte en given problemstilling i et større perspektiv, således at tilhørerne får tilført en viden om, hvad der historisk, teoretisk, erkendelses-mæssigt eller på anden måde er vigtigt at vide for at forstå den givne problemstilling i sit fulde omfang.

 

 

OM TORBEN KNAP

Akademiet ledes af Mag. Art. Torben Knap, som varetager de fleste opgaver selv, men dog også - efter aftale med dig - udliciterer visse opgaver til andre specialister, hvis det skulle være nødvendigt.

 

Torben Knap er uddannet Mag. Art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i 1996.

 

Han har siden fungeret som underviser, vejleder, forelæser og foredragsholder i mange forskellige sammenhænge. Han var under sin uddannelse undervisningsassistent på Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet, og efter endt uddannelse fungerede han som ekstern lektor i 10 år samme sted. Han underviste lejlighedsvist samtidig på Institut for Litteraturvidenskab og Institut for Engelsk, også på Københavns Universitet.

 

Knap var i en årrække medlem af forskergruppen ved Center for Semiotik på Aarhus Universitet. I den forbindelse holdt han årlige foredrag ved den internationale semiotiker-kongres ved Carlo Bo Universitetet i Urbino, Italien, for europæiske semiotikere. Lejlighedsvist har Knap undervist på Center for Semiotik, Aarhus Universitet, herunder fra 2006-2007 på fuld tid.

 

I perioden fra 1996-2007 har Knap været fast gæstelærer på Forfatterskolen i København og har her undervist i tekstteori og betydningsfilosofi.

 

Fra 2007-2012 underviste Knap på Roskilde Universitet, RUC, på faget dansk og i den fælles humaniora-disciplin Tekst & Tegn.

 

Knap har i de senere år fungeret som selvstændig rådgiver og foredragsholder og udfolder nu sine kvalifikationer i en mere formel form i knap.academy.

 

 

Hos knap.academy kan du således få rådgivning, vejledning eller foredrag, som bygger på en solid baggrund af mange års undervisnings- og forskningsarbejde.

 

Rent fagmæssigt har Knap undervist på alle niveauer i mange forskellige discipliner: Litterær analyse, litteraturteori og tekstteori, film- og medieanalyse, film- og medieteori, kunst og æstetik, sprog- og sprogteori, erkendelsesteori, semiotik og videnskabsteori.

 

 

 

*