knap.academy

UNDERVISNING I HVAD?

 

Hos knap.academy kan du lære, diskutere og være med til at producere viden i emner inden for de humanistiske videnskaber. Du kan medbringe en opgave, du er ved at skrive og hente hjælp til at forstå dit emne i dybden. Du vil kunne få hjælp til at formulere dig skarpt.

 

*

 

Akademiet arbejder ud fra en overbevisning om, at alle humanistiske fag grundlæggende hænger sammen. Humaniora har mennesket, menneskets kultur og menneskets kulturelle frembringelser i centrum. Derfor formidler vi - og vejleder vi i - stort set alle fag, som hører under det humanistiske hovedområde. Det gælder således sprog, litteratur, film, kommunikation, filosofi etc.

 

*